Virtuálny event

Pozrite si krátke video o tom ako to celé funguje.

Prehrať video

Naživo a profesionálne

Všetky formy online eventu odvysielame na Vami zvolenú platformu alebo vytvoríme pre Váš event web stránku na mieru.

Virtuálny event - green screen

Videokonferencia prebieha v štúdiu alebo v priestoroch, kde je možné postaviť greenscreen v požadovanej veľkosti. Rečníci majú v pozadí zelené plátno na ktorom je virtuálne premietaný ľubovoľný multimediálny obsah. 
Do streamu je možné púšťať zábery zo štúdia v reálnom čase s dohodnutým obsahom, klúčovaným na zelenom pozadí.
Rečníci majú pred sebou 2 obrazovky, pričom na jednej z nich vidia v reálnom čase obsah streamu a na druhej obrazovke vidia svoju prezentáciu, otázky zo sli.do prípadne svoje poznámky. Taktiež je možné pridať časomieru.
Before After

Hybridný event - LED stena

Videokonferencia prebieha v priestoroch, kde je možné postaviť LED stenu v požadovanej veľkosti. Rečníci majú v pozadí postavenú LED video stenu na ktorej je prehrávaný multimediálny obsah. Táto scéna je snímaná ako celok kamerami a následne streamovaná. 
 
Výhodou tejto varianty je, že nevznikajú neželané vizuálne chyby spôsobené nedokonalosťami kľúčovania na zelené pozadie. Scénu s LED video stenou je možné skrášliť atmosferickým osvetlením a tak umocniť zážitok diváka. Do streamu je možné púšťať zábery zo štúdia v reálnom čase s preferovaným obsahom na LED stene ako aj obraz prekrývať rôznym multimediálnym obsahom. 
 
Rečníci majú pred sebou 2 obrazovky pričom na jednej z nich vidia v reálnom čase obsah streamu a na druhej obrazovke vidia PPT prezentácie, otázky zo sli.do prípadne svoje poznámky. Taktiež je možné do priestoru umiestniť časomieru.
Before After

Online kongress - statická scéna

Videokonferencia prebieha v štúdiu alebo v reprezentačných priestoroch. Rečníci vystupujú v statickej scéne. 
Do streamu je možné púšťať zábery zo štúdia v reálnom čase, rôzne multimediálne súbory ako video, obrázky, PPT prezentácie s videom rečníka v rohu prezentácie a iné.
 
Rečníci majú pred sebou 2 obrazovky pričom na jednej z nich vidia v reálnom čase obsah streamu a na druhej obrazovke vidia PPT prezentácie, otázky zo sli.do prípadne svoje poznámky. Taktiež je možné umiestniť časomieru s odpočtom času.

Web stránka na mieru

Pre Váš event vytvoríme web na mieru. Na takto pripravenej stránke môžu diváci nerušene sledovať Live Stream. 
Ďalej si môžu pozrieť partnerské sekcie, program konferencie, promo inzercie sponzorov a iné.
 
Tiež je možné na webe hlasovať, odpovedať na otázky, zapojiť sa do diskusie, vytvárať rôzne kvízi a podobne.
 
Výhoda tohto riešenia je v tom, že divák má všetko na jednom mieste a nemusí deliť pozornosť medzi rôzne služby.

Zo zákulisia

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Návrat hore