JEF AUDIO

JEF AUDIO

Spoločnosť JEF Audio poskytuje služby v oblasti technického zabezpečenia kongresov, konferencií, seminárov, sympózií a eventov rôzneho druhu.

Ide predovšetkým o ozvučenie, projekciu a osvetlenie.

Kompletne zabezpečíme tlmočnícku techniku a tlmočníkov, hlasovacie zariadenie, pódium, tanečný parket, DJa, Projekčné plátno, projektory, obrazovky, počítače, flipchárty, posterové panely a iné.

Rýchly kontakt

JEF Audio s.r.o.
Turnianska 5
851 07 Bratislava

jefaudio@jefaudio.sk
tel: +421 905 681 996

Kontaktný formulár

O nás
Svoju profesionálnu dráhu som začínal ako technik kongresových služieb. Po dlhoročných skúsenostiach som nadobudol presvedčenie, že na trhu chýba kvalita v oblasti poskytovania technických služieb.
viac informácií